facebook.jpg

Werkwijze

Plezier en stimulans


De zorgboerderij voorziet in een werkplek voor mensen met een verstandelijke beperking, (ex-) psychiatrische patiënten en schoolverlaters van het speciaal onderwijs. Hierbij kijken we vooral naar de mogelijkheden.

We bieden een stimulerende en betrokken begeleiding waarbij we gezamenlijk zoeken naar de ontwikkelmogelijkheden van de client waarbij werkplezier voorop staat.

Onze betrokken en gekwalificeerde medewerkers begeleiden met liefde, geduld, humor en creativiteit. Hierdoor krijgt iedere client zorg op maat. Het team van begeleiders wordt ondersteund door parttime medewerkers, vrijwilligers en stagiaires.

Op de boerderij leren de cliënten omgaan met anderen, zorgdragen voor dieren en natuur en zijn ze bezig met diverse creatieve of ontspannende activiteiten. Zo worden er in de werkplaats vogelhuisjes getimmerd, hekken gevlochten van wilgentenen en de oogst verwerkt en opgegeten.

Clienten worden betrokken bij alle werkzaamheden op en om het land. Erg leuk is ook de mogelijkheid om in de zomer bij ons strandje te zwemmen. Ook organiseren we samen met de cliënten oogstfeesten om de periode van zaaien, groeien en oogsten af te sluiten en aan een nieuwe cyclus te beginnen.

Kortom, allerlei activiteiten die aansluiten bij de essentie van onze kwaliteitszorg. Bovendien ervaren ze de heilzame rust, ruimte en het ritme van de seizoenen door het werken op de boerderij.

Daginvulling

Op maat


Onze cliënten voeren samen met de begeleiders de regie over de daginvulling. Zij maken eigen keuzes en worden gewaardeerd om hun inzet en bijdrage. We respecteren elkaars opvattingen, gevoelens en voorkeuren. En door goed te luisteren en zo flexibel mogelijk in te spelen op de behoefte streven wij naar optimale zorgverlening.

Begeleiding

Persoonlijke aandacht


We werken op kleine schaal en kunnen daardoor clienten de nodige aandacht, rust, structuur en veiligheid bieden, maar tegelijkertijd ook stimulerend te werk gaan. De verscheidendheid in de geboden activiteiten biedt de clienten een prettige afwisseling van de dagbesteding.

Op deze wijze wordt er op een prettige manier gewerkt aan:
- het aanleren en/of verder ontwikkelen van vaardigheden;
- zelfontplooiing, zelfstandigheid, verantwoordelijkheidsgevoel en zelfrespect;
- het trainen van arbeidsritme en continuïteit.